Infovonal

Infovonal

06 80 48 48 48

A weboldalt a Gazdasági Versenyhivatal üzemelteti

A weboldalt a Gazdasági Versenyhivatal üzemelteti.

Jogszabályok

A fogyasztói csoportok szervezését, működését 2014. január 1-jétől speciális jogszabály, a fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fogyasztói csoportokra ne vonatkoznának azok a szabályok, amelyek mindenki mást általános hatállyal köteleznek, így a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései, illetve a fogyasztókkal szemben alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó törvényi előírások.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2011-es módosítását követően kimondta, hogy fogyasztói csoport 2014. január 1-jéig nem hozható létre. A módosítás továbbá felhatalmazta a Kormányt, hogy a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos részletszabályokat rendeletben szabályozza. Jelenleg a már említett jogszabály, a fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza a fogyasztói csoportokra vonatkozó részletszabályokat, így bejelentésükre, működésükre, a kötelező adatszolgáltatásra, és az ilyen jellegű szerződések megszüntetésére vonatkozó – a Polgári Törvénykönyvtől eltérő – szabályokat, valamint a jogszabály továbbra is tiltja új fogyasztói csoport létrehozását és a már működő fogyasztói csoportokhoz történő csatlakozást feltételekhez köti.